Trang chủ

làm quen với sử dụng linQ trong winform

Trang chủCông nghệ | February 14, 2014

 

làm quen với  việc sử dụng linQ To SQL trong winform

info24h.vn – Chia sẽ kiến thức cho cộng đồng.

Giới thiệu:

Bạn chưa biết LinQ là gì – Hãy làm một ứng nhỏ sử dụng LinQ xem thế nào.
Linq là một công nghệ mới của Microsoft, nó rất dễ sử dụng cho việc truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dưới đây là Demo đơn giản Linq về các thao tác : Load, Insert, Update, Delete trên bảng Region của cơ sở dữ liệu Northwind. Giúp các bạn nắm rõ hơn về cách sử dụng Linq.
Cách thực hiện :
1. Sử dụng Visual Studio 2008 trở lên , tạo một ứng dụng Winform, trên cửa sổ Solution Explorer,Click phải vào ứng dụng chọn Add—->New Item—->LINQ to SQL Classes.

winform-linq-1
2. Click chọn bảng Region từ Server Explorer để kết nối với CSDL và Save lại ứng dụng.

winform-linq-2
3. Tạo Form như hình vẽ :

winform-linq-3

4. Ta tiến hành code cho các button như sau :
Button Load :
Tạo hàm Load_Data() và button Load gọi lại hàm đó.

winform-linq-4

Button Add :

winform-linq-5
Button Update :

winform-linq-6

Button Delete :

winform-linq-7

Kết quả như mong muốn .

winform-linq-8

Như vậy là hoàn thành, các bạn hãy thử xem Linq như thế nào ?

 

 

Xem thêm:

Gửi bình luận

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Công nghệ

Link hữu ích
Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :
Cung cấp vải sỉ và lẻ