Trang chủ

10 điều VN thắng Ba Tàu

Trang chủXã hội | June 5, 2014

Nghiệm lại những điều VN thắng TQ

Nghiệm lại những điều VN thắng TQ

 

 

1/. Trung Quốc thích phô trương, khoe sức mạnh. Việt Nam điềm tĩnh sẵn có là thắng về ĐẠO.

2/. Trung Quốc làm việc trái nghịch, coi thường tất cả. Việt Nam làm việc hợp tình hợp lý là thắng về Nghĩa.

3/. Trung Quốc tham lam hám lợi, đất nước rối loạn. Việt Nam khuôn phép, chính trị ổn định là thắng về TRỊ.

4/. Trung Quốc tỏ ra bất nhân, tàn bạo. Việt Nam lấy chân thành đối đãi là thắng về ĐỨC.

5/. Trung Quốc bị cô lập, bạn bè xa lánh. Việt Nam được quốc tế ủng hộ là thắng về Nhân.

6/. Trung Quốc quân đông nhưng không tinh. Việt Nam quân không nhiều nhưng tinh nhuệ – lịch sử đã chứng minh là thắng về VÕ.

7/. Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn. Việt Nam quan sát rồi hành động, không mắc mưu là thắng về Minh.

8/. Trung Quốc nói 1 đằng làm 1 nẻo. Việt Nam trước sau như một là thắng về Văn.

9/. Trung Quốc hung hăng vô đạo trên biển. Việt Nam khéo léo hành xử với sự kiên định, lòng can đảm là thắng về Trình độ.

10. Trung Quốc lăm le xâm lược, coi thường luật pháp quốc tế. Việt Nam tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền là thắng về Chính nghĩa.

 

1400469414-3

 

theo Dantri.com.vn

Xem thêm:

Gửi bình luận

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Công nghệ

Link hữu ích
Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :
Cung cấp vải sỉ và lẻ